Navigation

Usługie księgowe, rachunkowe w Żywcu


Nieruchomość obejmuje głównie grunty i budynki. Podstawowa różnica między nimi z księgowego punktu widzenia polega na tym, że o ile budynki są stopniowo amortyzowane, grunty nigdy tego nie robią . Dlatego przy zakupie nieruchomości, gdy budynek jest częścią gruntu, ważne jest, aby oddzielnie podzielić ceny na grunty i na budynek. Jeśli nie jest to bezpośrednio zawarte w umowie kupna, stosunek cen nakładów gruntu do budynku można określić na przykład na podstawie  ekspertyzy .
Przykład 1
Spółka nabyła grunt wraz z budową o łącznej wartości 5 mln CZK. Cena nie została podzielona w umowie kupna. Spółka przygotowała ekspertyzę, w której działkę wyceniono na 3 miliony CZK, a budowę na 5,5 miliona CZK, co daje łącznie 8,5 miliona CZK.

vat.uslugiksiegowe.branza.jpg

Dla celów księgowych opiera się na wartościach w umowie kupna, tj. 5 mln CZK, natomiast grunt zostanie wyceniony na 1,75 mln CZK (35% ceny całkowitej; stosunek odpowiada cenom z ekspertyzy) 3 ÷ 8,5 = 35% zaokrąglone). Koszt budowy zostanie wówczas wyceniony na 3,25 miliona CZK (65% ceny całkowitej).

Kupując nieruchomość, kupujący płaci podatek od nabycia nieruchomości i podatek ten staje się częścią ceny wejścia (chociaż część profesjonalistów nie zgadza się z tym wnioskiem - patrz wkład nr 528 / 19.09.18, która zakończyła się sporem w Komitecie Koordynacyjnym Ministerstwa Finansów i Izby Doradców Podatkowych). Podatek należy doliczyć do ceny zarówno gruntu, jak i budynku (możemy zacząć od tego samego wskaźnika, w jakim cena zakupu została podzielona w poprzednim przykładzie).

Jeżeli podatnik VAT nabywa nieruchomość, za którą żąda odliczenia VAT , musi przez następne dziesięć lat monitorować, czy nadal wykorzystuje tę nieruchomość do  podlegającej opodatkowaniu dostawy, za którą żąda podatku. Lub dla  dostawy zwolnionej, za którą jest uprawniony do odliczenia VAT. Jeżeli podatnik VAT zmieni sposób korzystania, konieczne jest skorygowanie pierwotnego prawa do odliczenia VAT.

 


.


TAGI: http://uslugiksiegowe.branza.com.pl

http://uslugiksiegowe.branza.com.pl

Na górę
KONTAKT


http://uslugiksiegowe.branza.com.pl
rachunki.vip.branza